Müşteri Kişisel Verilerin İşlenmesi
                                        İNTER MUTFAK EŞYALARI TİCARET A.Ş.
               KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME


İnter Mutfak Eşyaları Ticaret A.Ş. olarak , kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusuna özel önem verdiğimiz için , Gerek Anayasa ‘ nın 20. Maddesi ve gerekse de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince  işlenmesi ve korunması gereken kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KİŞİSEL VERİ NEDİR;

Kişisel veri , kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Sadece bireyin adı , soyadı , doğum tarihi ve doğum yeri gibi , kişinin  kesin tanınmasını sağlayan bilgiler değil ,aynı zamanda kişinin fiziki , ailevi , ekonomik , sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgilerde kişisel veridir. İsim , telefon numarası , araç plaka numarası , sosyal güvenlik numarası , pasaport  numarası , özgeçmiş , resim , görüntü , ses kayıtları , parmak izleri , genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabileceğinden kişisel verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMANIN YASAL DAYANAKLARI;

Kişisel verileriniz açık rızalarınız doğrultusunda , 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ( KVKK )  uygun olarak işlenebilmektedir. Yasanın 5 / 2. Maddesindeki haller de ( örneğin kişisel verinin yasa tarafından işlenmesi gerekiyorsa , veri sahibinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunluluk var ise , beri sahibi verilerini kendisi alenileştirmiş olması hallerinde )  rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN SAKLIYORUZ;

Genel olarak  müşterilerimize hızlı , kesintisiz , sürekli , kaliteli , verimli , onların yararlarına uygun , menfaatlerine en uygun hizmeti  vermek amacı ile ,

Hizmetlerimiz ile ilgili sizlerin şikayetleri , önerileri , tekliflerini en hızlı şekilde inceleyebilmek , geri dönüşlerini sağlayabilmek amacı ile ,

Yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ( Örneğin ürün teslimi gibi ) amacı ile ,

Şirketimize karşı haklarınızı hatırlatabilmek amacı ile

Yeni kampanyalardan , indirimlerden , uygulamalardan haberdar olmanızı sağlayabilmek amacı ile ,

İnsan kaynakları  bölümünün veri tabanını her zaman güncel tutabilmek amacı ile,

İş müracaatlarını yapanlarla yapılacak görüşmeler için onlara seri dönüşler yapabilmek , müracaatları hızlıca sonuçlandırabilmek amacı ile ,

Çalışanlarımızın performanslarını değerlendirebilmek amacı ile ,

Yasal yükümlülük halinde ilgili kurumlara  bildirebilmek amacı ile ,

Müşterilerimizi daha iyi tanımak amacı ile ,

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE OLACAK;

Kişisel verileriniz hemen yukarıdaki belirtilen amaçlar  çerçevesinde ,  6098 sayılı KVKK ‘ na uygun olarak , kanunda açıkça belirtilen kişisel veri saklama ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILACAK MI;

Kişisel verileriniz açık rızanız alınmadan üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Yasal gerekler halinde ( Örneğin Kamu Kurumları , Yargı Kurumları  gibi ) kişisel verileriniz bu kurumlara verilebilmektedir.

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve ilgi alanınıza giren ürün gruplarıyla ilgili çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle, diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

SAKLAMA SÜRESİ;

Öncelikle , kişisel veriler sürekli olarak saklanamaz. KVKK ‘ nun 7. Maddesine göre , işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktıktan sonra resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir , yok edilir veya anonim haline getirilir.

ANONİM HALE GETİRMEK NE DEMEKTİR;

Mevzuat , anonim haline getirmeyi , Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi olarak tanımlamaktadır.

İŞLENME BEYANI;

Yukarıda tüm anlatılanları okudum , anladım , bu nedenle de Kişisel verilerimin  ve özel nitelikli kişisel verilerimin İnter Mutfak Eşyaları Ticaret A.Ş. tarafından alınmasına , işlenmesine , kaydedilmesine , saklanmasına , işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanılmasına , paylaşılmasına tamamen kendi arzu ve iradem ile hiçbir baskı altında olmaksızın peşinen izin verdiğimi , bu konuda tarafıma yeterli bilgi verildiğini , verilen bilgiyi anladığımı kabul beyan ve taahhüt ederim.

Kabul Ediyorum
Kabul Etmiyorum

Firma Adı İnter Mutfak Eşyaları Ticaret A.ş.
Adres Maliye Caddesi No:15 Rüya Han Kat:4 Karaköy / İstanbul 
Telefon (0212) 292 50 25
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.